Přípravné kurzy FCE, CAE, CPE

Jazykové školy pořádají také přípravné kurzy připravující studenty na absolvování různých jazykových zkoušek a certifikátů zejména FCE, CAE, CPE, KET, PET, TOEFL. Každá jazyková zkouška je více méně specifická a potřebuje určitý způsob přípravy na ni. Jazykové školy velmi dobře znají náročnost a podstatu těchto zkoušek a dokáží studenty učit přesně tomu, co budou k úspěšnému složení dané zkoušky potřebovat. Většina škol také umožní studentům si nanečisto vyzkoušet simulační test v identických podmínkách, za jakých bude test doopravdy probíhat.

Přípravné kurzy vás připraví na certifikáty:

  • KET - získání základních znalostí angličtiny, prověřují se schopnosti studentů zvládat konverzaci v každodenních situacích.

  • PET - student je vybaven jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí a zvládat řadu každodenních situací.

  • FCE - nejrozšířenější zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni, která vyžaduje značnou jazykovou znalost ze všech jazykových schopností.

  • CAE - představuje vysokou jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání a při studiu.

  • CPE - vysoká úroveň znalostí, absolvent prokazuje schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu na úrovni rodilého mluvčího.

  • TOEFL - ověřuje úroveň praktického ovládání angličtiny, schopnosti mluvit se znalostí gramatiky.

>> přejít na přípravné kurzy FCE, CAE, CPE v Jazykové škole Elvis