ZD (Zertifikat Deutsch)

Zertificat Deutsch prokazuje studentovy dobré základní znalosti němčiny umožňující dorozumět se na standardní úrovni ve všech důležitých každodenních situacích. Slouží také jako doklad znalostí jazyka pro zaměstnavatele a jako doklad znalostí jazyka při žádosti o německé státní občanství. Obsahem této zkoušky je také část: „Sprachbausteine“ – gramatické a lexikální znalosti, forma dopisu formálního, osobního.


Obtížnost: mírně pokročilá B1