GLOSSA

Jazyková škola Glosa má zkušenosti v oblasti výuky jazyků od roku 1992. Je to akreditované centrum největší britské vzdělávací organizace City & Guilds Institute of London a zakládající člen Asociace jazykových škol ČR. Ročně pořádá kurzy pro víc než 2000 posluchačů. Nabízí kompletní jazykové vzdělávací služby pro firmy a instituce na celém území ČR a také zakázkové kurzy od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty. V praze nabízí velký výběr kurzů pro veřejnost na 7 místech u stanic metra, každý den a v kteroukoliv dobu. Její nabídka zahrnuje analýzu potřeb, přípravu vzdělávacích programů včetně výuky se specifickým zaměřením, vstupní testování, kvalitní realizaci, přesnou dokumentaci zakázek s on-line podporou manažerů vzdělávání a výstupní hodnocení pokroku posluchačů dle Evropského referenčního rámce. Specializuje se také na řízení jazykového procesu vzdělávání zaměstnanců v podniku a nabízí kompletní správu a řízení chodu včetně prvotního doporučení vhodných cílových skupin zaměstnanců pro tuto výuku.

Tradičně velikou pozornost věnuje metodice výuky. Mezinárodní tým kvalifikovaných lektorů připravuje studenty na konkrétní životní situace; metodika je převážně komunikativní, obsahuje však také gramaticko-překladovou a konverzační část. Jako akreditované centrum britské vzdělávací instituce nabízí v přímé návaznosti na výuku realizaci mezinárodních zkoušek, které studenti můžou skládat přímo na půdě školy, bez nutnosti kooperace s externím zkušebním centrem. Nabízí jak certifikáty City&Guilds International ESOL, International SESOL, English for Business Communication, Spoken English Test for Business, tak i známé mezinárodní zkoušky Cambridge ESOL, ZDaF, ZMP, DELF, DALF, DELE).