London Institute

London Institute Praha je britská jazyková škola, která se nachází v blízkosti Náměstí Republiky v centru Prahy. V její nabídce je možné nalézt řadu jazykových kurzů a vzdělávacích programů, jež jsou rozděleny podle stupňů vědomostí a věkové kategorie do příslušných skupin. Zabývá se výukou nejen jazyka anglického, jak by název napovídal, ale také španělštinou a francouzštinou. Jedná se o standardní jazykové kurzy, ale také kurzy připravující na složení zkoušek FCE, CAE, CPE nebo BEC.

Pro zájemce o intenzivní výuku angličtiny pořádá pomaturitní studium a ti studenti, kteří dokončili střední školu zakončenou maturitní zkouškou v tomtéž kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, jsou z hlediska státní podpory a důchodového pojištění považováni za žáky střední školy se všemi výhodami a povinnostmi. Vyučuje se čtyři hodiny denně od pondělka do pátku. Maximální počet studentů ve třídě je 11.

Je rovněž možné využít dálkového kurzu této společnosti, podnikových či manažerských kurzů nebo kurzů zaměřených na konkrétní problematiku (ekonomiku, politiku, pojišťovnictví, prodej, atd.).

Součástí jazykové školy je také agentura, která zajišťuje překlady z angličtiny a španělštiny, nabízí studijní pobyty v zahraničí, jejichž součástí jsou jazykové kurzy. Rovněž zajišťuje au-pair a jiné pracovní pobyty nejen ve Velké Británii, ale také na Novém Zélandu či Austrálii, letní dovolenou spojenou s výukou a zdokonalením v cizím jazyku nebo letní jazykové kurzy pro děti ve Velké Británií, Irsku nebo na Maltě.

Historie

Jazyková škola, celým názvem „London Institute od Technology and English“ (LITE) poprvé spatřila světlo světa v roce 1993 v Londýně. Její cíl byl jasný – poskytnout výuku a vzdělanost v cizích jazycích široké veřejnosti. Posléze se stala mezinárodní organizací, jejímiž řadami prošly stovky a tisíce studentů z nejrůznějších koutů světa. Už to není pouze jediná škola, ale komplex 6 na sobě nezávislých škol roztroušených po Evropě.

Co nabízí

  • standardní kurzy angličtiny
  • kurzy španělštiny
  • konverzační kurzy angličtiny, kde se naučíte mluvit, reagovat a také odpovídat na dotěrné otázky místních lidí, redaktorů, prostě každého, kdo se s vámi začne z jakéhokoli důvodu bavit
  • přípravné kurzy na FCE, CAE, CPE
  • kurz obchodní angličtiny a přípravu zkoušku BEC
  • intenzivní kurzy angličtiny – jsou koncipovány pro rychlé naučení jazyka, aniž by tím utrpěla kvalita výuky. Využívají se zejména pro příprav na různé zkoušky, kde vás tlačí termín apod.
  • kurzy angličtiny pro děti – zde se seznámí se základy konverzace, gramatiky… což jim dá základ po pozdější rozvinutější studium
  • přípravný kurz IELTS

  • Kontakt: www.londoninstitute.cz