The Bell School

Soukromá jazyková škola, působící v Praze od roku 1990, jejím stoprocentním akcionářem je charitativní organizace Bell International ve Velké Británii. Zaměřuje se hlavně na výuku angličtiny.

Pořádá jazykové kurzy angličtiny, založené na nových metodách, které dovedou zaujmout pozornost posluchačů, jak pro děti od šesti let, tak pro mladé i dospělé účastníky. Neorientuje se pouze na jednotlivce, ale i na firemní kurzy, šité na míru. Dále dováží učebnice, pořádá jazykové letní tábory v Čechách, ale i studijní pobyty ve Velké Británii a na Maltě. Výuka je vedená tak, aby žáci zvládli jazyk co nejdříve, naučili se rozumět a kromě gramatiky hlavně mluvit. Posluchači jsou hodnocení podle výkonnostních úrovní dle tzv. Evropského referenčního rámce. Studenti zde mohou skládat i mezinárodní zkoušky.