SZJZ (Státní základní jazyková zkouška)

Hlavním zaměřením Státní základní jazykové zkoušky jsou otázky denního života a základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a v anglicky mluvících zemích. Ověřuje znalosti kandidáta správně používat gramatické a lexikální struktury, porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se písemně i ústně vyjádřit o daných tématech.


Obsah zkoušky:

1. písemná část (4 hodiny) – porozumění čtenému cizojazyčnému textu, napsaní textu v rozsahu asi 300 slov, porozumění vyslechnutému textu, používání vybrané mluvnické a lexikální struktury

2. ústní část (15 – 20 minut) – dovednost plynně hovořit o daných tématech a schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života


Obtížnost: vyšší středně pokročilá B2 (o něco málo nižší než pro FCE)


>> přejít na zkoušky SZJZ v Jazykové škole Elvis