ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung)

Ke složení této zkoušky je po studentovi požadována standardní ústní i písemná znalost jazyka.Téměř všechny odborné vysoké školy a některé německé university tuto zkoušku uznávají jako důkaz dostatečných znalostí jazyka pro studium. Složením zkoušky ZMP student prokáže, že má dobré znalosti němčiny umožňující dobře se písemně i ústně vyjadřovat k různým tématům a rozumět těžším textům.


Obtížnost: pokročilá C1