Konverzační jazykové kurzy

Konverzační jazykové kurzy jsou převážně zaměřené na procvičování a prohlubování komunikačních a konverzačních dovedností studentů. Velmi často je vyučujícím kvalifikovaný rodilý mluvčí, který dokáže také velmi dobře naučit studenty správné výslovnosti.