Odborné/cílené jazykové kurzy

Cílené jazykové kurzy jsou speciálně zaměřené na konkrétnější obsah, většinou odborného charakteru a problematiky různých oborů lidské činnosti - obchodní jazyk, marketing, finance, informatika, atd. Důraz je kladen na odbornou komunikaci a slovní zásobu z konkrétní oblasti, procvičuje komunikační dovednosti, telefonické hovory, prezentování daného tématu Pro děti předškolního věku Pro matky s hlídáním dětí Pro děti a mládež Pro dospělé Pro seniory.