TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Jazyková zkouška TOEFL je vedle cambridgeských zkoušek další světově uznávanou zkouškou. V současné době výsledky zkoušky TOEFL uznává na 6 000 institucí, vysokých škol a univerzit. Ověřuje úroveň praktického ovládání angličtiny, schopnosti mluvit a znalosti gramatiky. Je také používána mnoha certifikačními organizacemi a stipendijními agenturami k hodnocení úrovně znalostí anglického jazyka. Zkouška probíhá formou testu, výsledkem je bodové skóre určující pokročilost dle tabulky:


96 – 125 A2
126 – 175 B1
176 – 235 B2
236 – 275 C1
276 a více C2