Firemní kurzy

Firemní kurzy představují dnes velice oblíbený systém vzdělávání zaměstnanců. Nabídka jazykových služeb poskytovaných firmám je dosti široká, od všeobecných kurzů pro skupiny až po individuální odborné kurzy zaměřené na vzdělávání klíčových zaměstnanců v určité oblasti, například kurzy pro manažery, ekonomy, právníky, atd. Vedle toho můžou být zaměstnanci školeni také v různých specializovaných dovednostech, jako například obchodním jednání, prezentace, vedení obchodní schůzky, vyjednávání, komunikace, atd. tyto speciální kurzy se můžou týkat jak oblasti managementu, tak IT, marketingu nebo personalistiky.