SD (Start Deutsch 1)

Start Deutsch 1 je jazyková zkouška prvního stupně pro dospělé. Pro mládež je verze FIT IN DEUTSCH 1. Absolvováním této zkoušky student prokáže, že ovládá základy němčiny, se kterými se v běžném životě domluví v jednoduchých situacích.


Obtížnost: začátečnická A1