PET (Preliminary English Test)

Student na tomto stupni znalosti angličtiny by měl být vybaven jazykovými schopnostmi, které mu umožní komunikaci v anglicky mluvícím prostředí. Zkouška PET představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE. Student by měl také zvládat řadu každodenních situací v komunikaci s rodilými mluvčími, číst jednoduché texty a články, psát dopisy, atd.


Obsah zkoušky: 1. čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), 2. poslech (přibližně 40 minut), 3. mluvení (10 až 12 min. ve dvojici kandidátů)


Obtížnost: mírně pokročilá B1


>> přejít na zkoušky PET v Jazykové škole Elvis