Pražská jazyková agentura

Rychle rostoucí jazyková škola s profesionálním týmem lektorů pro nejnáročnější klienty a studenty, sdružuje i překladatele a tlumočníky a poskytuje velmi kvalitní služby. Průběžně se zdokonaluje a dynamicky rozvíjí. Poskytuje možnost výuky jazyků pro širokou veřejnost, ale i tradiční překlady a tlumočení, které pokryjí nároky i těch nejnáročnějších. Chvályhodným cílem této školy je neustálé zlepšování služeb pro svou klientelu. Zastávají heslo: Spokojený zákazník se k nám spíše vrátí a bude i nadále využívat našich služeb. Lektorské a překladatelské týmy se neustále zdokonalují ve svém oboru, aby jim žádná novinka, která se ve světě objeví, neunikla. To je činí velmi flexibilní a zkušenými, proto i jejich služby a znalosti jsou na vysoké úrovni, která každého příjemně potěší.

Jazykové kurzy pro veřejnost

Podobně jako na vysoké škole, tak i tady se dává důraz na komunikativnost. Když člověk umí cizím jazykem psát, je to dobré, ale pro běžné využití jenom málo upotřebitelné. Cílem je naučit studenta mluvit – ovládat dobře mluvené slovo je velice důležité, využitelné a také požadované v každé profesi. Aby se všichni zúčastnění zapojili do konverzace, tvoří se skupinky maximálně po 8 studentech. To zaručuje časté dotazování a odezvu jak od lektora, tak od studenta. Pražská se navíc může pyšnit moderně vybavenými učebnami v centru Prahy, blízko metra Anděl, kde se studenti mohou plně pohroužit do učení a zapomenout na okolní svět. Studenti mají k dispozici moderní studijní materiály. Je zaveden systém hodnocení studentů podle Evropského jazykového portfolia.

Absolventi obdrží na konci certifikát, který je jakousi známkou, kterou je zkušení lektoři ohodnotili a jsou zařazeni do Evropského referenčního rámce, který vykazuje jejich jazykovou úroveň, na níž se dostali. Stupně se řadí podle písmen abecedy, kde A0 je nejnižší, tzv. základní úroveň, až po C2, což je zkušený uživatel, který by se měl bez problémů domluvit za jakékoli situace.

Pokud nevíte, jak na tom momentálně jste, můžete využít jejich rozřazovacích testů, které vás přibližně nasměrují, na jakou úroveň byste se měli zaměřit. Můžete využít on-line nebo PDF zpracování, vypracovat je a potom poslat na jejich emailovou adresu.

Tým lektorů této jazykové školy pracuje pro malé, střední i největší nadnárodní podniky. Zabývá se výukou angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, nizozemštiny, italštiny, chorvatštiny, češtinou pro cizince. Další jazykové kurzy, např. kurzy finštiny, norštiny, dánštiny, ruštiny a jiné přípravné kurzy na další mezinárodní zkoušky je možné otevřít při dostatečném počtu zájemců. V nabídce jsou i přípravné kurzy na mezinárodní jazykové zkoušky: FCE a BEC Vantage.


V této jazykové škole se pořádají intenzivní kurzy zaměřené na obecný nebo odborný jazyk z nejrůznějších oborů. Vyučuje se terminologie z oboru automotive, finance, HR, IT, právo, účetnictví, lékařství a jiné). Je možné využít jazykový audit, aby obsah lekcí přesně vyhovoval úrovni znalostí posluchačů.

Dále existují i kurzy v cizím jazyce zaměřené na zlepšení některých dovednosti: telefonování, meeting a prezentace, obchodní korespondence, výslovnost, management a marketing.

V oddělení překladů a tlumočení využívají služeb profesionálních překladatelů a tlumočníků z celé České republiky. Překlady zadávají privátní společnosti i státní správa a s jejich kvalitou i flexibilním a individuálním přístupem jsou velmi spokojeni. Dále oceňují i dlouholeté zkušenosti překladatelského oddělení v oboru.

Letní balíček

Přes prázdniny je také připravena široká škála doučovacích nebo „osvěžovacích“ možností, které vám třeba zpříjemní ošklivé dny, kdy nemůžete ven a sedíte doma. Nabídka kurzů obsahuje jak kurzy pro jednotlivce nebo skupiny, tak semináře, specializované semináře, e-výuka ve formě emailu a novinku: audio-video-výuku přes SKYPE.