KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Složením této zkoušky student prokáže, že na vysoké úrovni ovládá i nadregionální varianty němčiny. Rozumí náročným autentickým textům a velmi dobře se ústně i písemně vyjadřuje. Osvobozuje také majitele od jazykových přijímacích zkoušek na německých školách a univerzitách.


Obtížnost: pokročilá C2