Jazykové zkoušky z němčiny
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V současné době jsou u nás nejlépe dostupné zkoušky pořádané Goethe institutem (Německý jazykový certifikát) a organizací ÖSD (Rakouský jazykový certifikát). Tyto zkoušky certifikují všechny úrovně znalostí němčiny a jsou zaměřeny jak na obecný tak i odborný jazyk. Poskytují také základní dětské zkoušky. V rámci našeho státu jsou nejvíce uznávané a oblíbené státní jazykové zkoušky z němčiny, nevýhodou však je, že nejsou v zahraničí oficiálně uznávané.ÖSD diplomy (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)

ÖSD je rakouský jazykový diplom z německého jazyka. Odpovídá mezinárodním směrnicím a je dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem. Diplomy zlepšují šance na pracovním trhu a umožňují zčásti přístup na rakouské vysoké školy (v kombinaci se studijně specifickými doplňkovými zkouškami). Testování pořádá rakouský Österreich institut. Zkouška sestává z ústní a písemné části. Důraz se klade na schopnost komunikace v reálných životních situacích.
Diplomy Goetheho institutu

Zkoušky Goetheho Institutu jsou celosvětově uznávané a jsou často rozhodující při hledání kvalitního zaměstnání nebo při ucházení se o studium na zahraniční univerzitě.
Státní jazykové zkoušky z němčiny

Státní jazyková zkouška se skládá vždy z písemné a ústní části. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka v rozsahu stanoveném učebními osnovami. Státní jazyková zkouška je pro zaměstnavatele v ČR důkazem o výborné jazykové vybavenosti. Platí bez časového omezení.