Jazykové zkoušky z angličtiny
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anglické zkoušky Cambridge exams

Zkoušky Cambridge exams patří mezi světově nejznámější mezinárodně uznávané zkoušky. Pokrývají všechny čtyři hlavní jazykové dovednosti – mluvení, psaní, poslech i četbu a platí bez časového omezení. Po absolvování zkoušky student obdrží certifikát udělený univerzitou Cambridge.
Americké zkoušky

Jazykové zkoušky TOEFL a TOEIC organizované neziskovou americkou organizací ETS jsou určeny jednak studentům, kteří hodlají studovat na univerzitách v zahraničí, kde se přednáší anglicky, především ve Spojených státech, tak zaměstnancům uvažujícím o práci v zahraničí. Zkoušky mají časově omezenou platnost.
Státní jazykové zkoušky z angličtiny

Státní jazyková zkouška má dvě základní části - písemnou a ústní část. Uchazeč absolvováním zkoušky prokazuje hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka v rozsahu stanoveném učebními osnovami. Státní jazyková zkouška je pro zaměstnavatele v ČR důkazem o výborné jazykové vybavenosti kandidáta. Platí bez časového omezení.